top of page

מהי "השפה"?

השפה היא צורת תקשורת אחרת, כזו שמתמקדת בצרכים ורגשות ומבטלת את הפרשנויות שמובילות לכעסים ותסכולים.
השפה היא תהליך, תהליך שמתחיל ביום הלידה ומסתיים בע"ה רק אחרי 120 שנה. השפה היא דרך התנהלות בעולם, כזו שמבטיחה שנמלא את צרכינו תוך כדי מילוי הצרכים של אחרים. היא נכונה לזוגיות, לשיח הפנימי עם עצמי, להורות, לעבודה, לבית ספר, לגן, לכל מקום ובכל אינטראקציה עם אנשים וחלק יאמרו גם עם חיות.
בהמשך נפרט על ביטויים בולטים בשפה והמשמעות שלהם, כי אולי אתם מכירים את השפה ובכלל לא יודעים את זה, זה לא משנה אם למדתם את זה אצלנו, או במקום אחר, אם אתם חיים ככה כי ככה דיברו בבית, או כי זו פשוט השפה הטבעית שלכם (ואשריכם אם כן). מטרת המילון היא לאפשר לכולנו להבין ולהכיר את מושגי היסוד של השפה ולמלא את הצורך שלנו בבהירות.
השפה, כפי שכבר כתבנו, היא תהליך וככזה הוא אף פעם לא מסתיים. כל עוד אנחנו בתהליך , אנחנו בשפה, כל עוד אנחנו מנסים לדבר את השפה אנחנו בעצם מדברים אותה.

מוכנים להתחיל במסע?
תנו לנו יד וירטואלית או אמיתית ובואו נתחיל לצעוד.

צירפנו לכם מונחים עיקריים בשפה לנוחיותכם:


היקשרות
שורשי ההיקשרות
רצון נגדי
נקודת חוסר התוחלת
תצפית נקיה
צרכים
רשימת צרכים
בקשות אל מול דרישות

 

bottom of page