top of page

וובינרים והרצאות

לשנות את הסיפור

וובינר בדגש על מערכת היחסים הזוגית.

מרים ויובל מלמדים להקשיב לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, על בני ובנות הזוג ועל מערכת היחסים שלנו וגם, מה אפשר לעשות עם הסיפור אם הוא לא ממש מועיל לתשקשורת שלנו.

זו לא תאוריה, זה מה שהציל להם את הנישואים.

מעבר לחומה

תקשורת עם האנשים שחשובים לנו, יכולה להיות חומה ויכולה להיות פתח, גם כשהדברים שנאמרים כואבים לנו.

בהרצאה, מרים מלמדת תהליך שבו ניתן להסיר את החומות ולבנות חיבור חזק יותר עם אחרים ועם עצמנו.

להפוך גבולות לערכים

וובינר להורים עם מרים ויובל שבו נלמד כיצד ניתן להציב גבולות ברורים בלי לוותר על החיבור הרגשי וכיצד ניתן להנחיל לילדינו גבולות פנימיים שידריכו ויכוונו אותם, גם כשאנחנו לא שם לידם.

bottom of page